داروخانه شبانه روزی زمزم از سال ۱۳۹۷ فعالیت نوین خود را آغاز نمود و به عنوان داروخانه منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران و طرف قرارداد بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، به ارائه خدمات نسخه ای، داروهای خاص و تک نسخه ای، توزیع انواع مکمل، داروهای گیاهی و محصولات آرایشی بهداشتی و ارتوپدی می پردازد.